امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 131 (درس بیست و نهم)

 

عبارت جناب صدرالمتألهین در اسفار را به عرض محضر رساندیم. راجع به نفس و بدن و نحوۀ ارتباطشان با همدیگر عزیزان، خیلی این بحث، بحثِ سنگینی است و حلش در فلسفه و به سرّش رسیدن خیلی پرحرف است؛ که آقایان عرفا فرمایشی دارند و آقایان حکما حرفی دارند و حکمت متعالیه فرمایشی دارد! آقایان حکما به نحو متعارف می فرمایند که نفس به وسیلۀ آلات و قوا عمل می کند، اما در این فرمایش جناب متأله سبزواری که فرمود «النَّفس فی وحدته کل القوی و فعلها فی فعله قد انطوی»، خیلی حرف، شریف پیاده شده است که بگوییم نفس به واسطۀ بدن و قوا کار می فرماید. حرف از اینها بالاتر است که اصلا کار قوا و نفس، کار خود نفس است، کار قوا و عملشان و فعلشان، که فعل این قوا در فعل خود آن نفس منطوی و محفوظ است.

نظرات (0) کلیک ها: 242

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 130 (درس بیست و نهم)

 

«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم»

ببخشید که با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شروع می کنیم! یادم هست که شروع نکنم! چون روش قرآنی خودمان هست که اول «بسم الله الرحمن الرحیم» و بعد «الحمدلله رب العالمین» می گوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آخوندی می شود! خوب اجازه بفرمایید از اول شروع کنیم؛ الفاظ، عبارات، کلمات، اینها عزیز من هر کدام باید برای خودشان در نظام هستی جایگاه داشته باشند،

نظرات (0) کلیک ها: 218

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 129 (درس بیست و نهم)

 

ادامۀ درس: «اکنون که این درخت، برگ و شکوفه دارد، این برگ و شکوفه جزء درخت اند و خودِ درخت با همۀ آنهاست».

نظرات (0) کلیک ها: 247

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 128 (درس بیست و نهم)

 

شهادت حضرت امام ملک و ملکوت، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به محضر شریف حضرت حجة الله، بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و همۀ مشتاقانِ جمال نورانی آن انسان الهی تسلیت عرض می کنیم.

نظرات (0) کلیک ها: 249

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 127 (درس بیست و نهم)

 

درس بیست و نهم: «این درس نیز در پیرامون قوۀ مصوّره و قوای دیگر چندی است که در دروس گذشته عنوان شده است. در کار قوۀ مصوره تا اندازه ای آشنایی پیدا کرده ایم. اینک در تعریف آن به نقل عبارت شیوا و رسای جناب استاد بزرگوارم علامه شعرانی در شرح تجرید خواجه نصیرالدین طوسی تبرک می جویم: «مصوّره یکی از خوادم و شعب قوۀ مولده است و آن‌ (مصوره)، قوه ای است که نطفه را در رحم به اقسام و اعضای مختلف تقسیم می کند و به هر یک، صورتی خاص می دهد و در هر یک ماده ای خاص به کار می برد، موافقِ حکم و مصالحی که عقل انسان از ادراک آن عاجز است.»».

نظرات (0) کلیک ها: 268